Öncelikle aritmatik ortalamayı anlatmam daha doğru olacak. Matematikle arası iyi olanların zaten aşina olduğu “Aritmatik Ortalama = Listedeki Sayılar Toplamı / Sayı Sayısı” şeklindedir.
Bu işlem bir liste de olan sayıların aritmatik ortalamasını almaya yarar ki öğretmenlerimizin sıkça kullandığı bir işlemdir.

Bu işlemi yapmak için;
Öncelikle formülü gireceğiniz hücreyi seçin. Ardından hücreye “=Ortalama(Belirlenen Aralık)” yazmanız yeterli olacaktır.

 

Excel Hakkında Diğer Başlıklar:

EXCEL  – Tanımı

EXCEL – Köprü Yapımı

EXCEL – Hücre Koruma / Hücre İçeriği Gizleme 

EXCEL – Veri Seçme Listesi Yapımı

EXCEL – En Büyük veya En Küçük Sayıyı Bulma

EXCEL – Çalışma Sayfasını Bölmek

EXCEL – Bölmeleri Dondurma

EXCEL – Metin Birleştirme

EXCEL – Grafik Yapımı

EXCEL – Bağ_Değ Komutları

EXCEL – Aritmatik Ortalama Alma

EXCEL – Metin Sayısını Bulma