Aslında 3 cümle ile tanımlayabiliriz
Bir hesaplama programıdır.
Excel, başta sayısal veriler olmak üzere çalışan bir programdır.
Her türlü veriyi tablolar ya da listeler halinde tutar ve bu verilerle ilgili ihtiyaç gerekebilecek her türlü hesaplama ve analizleri yapabieceğiniz bir programdır.

Excel ile size;
Verilerle ilgili grafikler çizeme,
Kolay ve hızlı bir şekilde raporlar hazırlama,
İstenilen verilere ulaşabilme, sıralayabilme, sorgulayabilme,
imkanı sunar

Excel’de kaydedilen dosyalar, “xls” dosya uzantısı ile kaydedilir.

 

Excel Hakkında Diğer Başlıklar:

EXCEL  – Tanımı

EXCEL – Köprü Yapımı

EXCEL – Hücre Koruma / Hücre İçeriği Gizleme 

EXCEL – Veri Seçme Listesi Yapımı

EXCEL – En Büyük veya En Küçük Sayıyı Bulma

EXCEL – Çalışma Sayfasını Bölmek

EXCEL – Bölmeleri Dondurma

EXCEL – Metin Birleştirme

EXCEL – Grafik Yapımı

EXCEL – Bağ_Değ Komutları

EXCEL – Aritmatik Ortalama Alma

EXCEL – Metin Sayısını Bulma