Bağ_Değ_Say Komutu;

Bir listede kaç tane sayısal değer olduğunu bulmaya yarar.
Öncelikle formülü gireceğiniz hücreyi seçin. Ardından hücreye “=BAĞ_DEĞ_SAY(Belirlenen Aralık)” yazmanız yeterli olacaktır.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY komutu;

Bir listede kaç tane dolu hücre olduğunu bulmaya yarar. Sayısal veya metinsel değer ayrımı yapmaz.
Öncelikle formülü gireceğiniz hücreyi seçin. Ardından hücreye “=BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(Belirlenen Aralık)” yazmanız yeterli olacaktır.

 

Excel Hakkında Diğer Başlıklar:

EXCEL  – Tanımı

EXCEL – Köprü Yapımı

EXCEL – Hücre Koruma / Hücre İçeriği Gizleme 

EXCEL – Veri Seçme Listesi Yapımı

EXCEL – En Büyük veya En Küçük Sayıyı Bulma

EXCEL – Çalışma Sayfasını Bölmek

EXCEL – Bölmeleri Dondurma

EXCEL – Metin Birleştirme

EXCEL – Grafik Yapımı

EXCEL – Bağ_Değ Komutları

EXCEL – Aritmatik Ortalama Alma

EXCEL – Metin Sayısını Bulma