Öncelikle bir hücre seçin.

En büyük sayıyı bulmak için “=MAK( Sayıların Bulunduğu Aralık)” şeklinde bir formül yazmak yeterli olacaktır.

En küçük sayıyı bulmak için ise  “=MİN(Sayıların Bulunduğu Aralık)” şeklinde bir formül yazmak yeterli olacaktır.

Sayıların bulunduğu hücreler arasında boş hücre veya metin yazılı hücre bulunması önemli değildir. Bazı metinlerde bu durumun hata vereceği yazsa da kendi yaptığım denemelerde böyle bir duruma rastlamadım.

Eğer kontrol edeceğiniz aralıkta hesaba katılmasını istemediğiniz hücreler var ise CTRL yardımıyla da kontrol edeceğiniz hücreleri parça parça seçebilirsiniz. Bunun için hücreleri seçebilmek için seçim yaparken CTRL’ye basılı tutarak seçmeniz gerekir.

Excel Hakkında Diğer Başlıklar:

EXCEL  – Tanımı

EXCEL – Köprü Yapımı

EXCEL – Hücre Koruma / Hücre İçeriği Gizleme 

EXCEL – Veri Seçme Listesi Yapımı

EXCEL – En Büyük veya En Küçük Sayıyı Bulma

EXCEL – Çalışma Sayfasını Bölmek

EXCEL – Bölmeleri Dondurma

EXCEL – Metin Birleştirme

EXCEL – Grafik Yapımı

EXCEL – Bağ_Değ Komutları

EXCEL – Aritmatik Ortalama Alma

EXCEL – Metin Sayısını Bulma